JAK ZAPROJEKTOWAĆ MASKI MODELARSKIE

Nie trudno będzie zauważyć, że sam proces projektowania jest w zasadzie identyczny jak w przypadku kalkomanii. Samo projektowanie można z powodzeniem zrobić na bazie analogicznie przygotowanej strony w programie "COREL DRAW". W przypadku projektu masek należy jednak zwrócić szczególną uwagę na kilka ważnych aspektów, by w efekcie końcowym otrzymać maski o pożądanej jakości.

Kilka prostych zasad

Wszystkie węzły krzywych w projekcie muszą być koniecznie "węzłami zamkniętymi".
Wszystkie obiekty w projekcie masek mają być pozbawione jakiegokolwiek koloru. Linie cięcia należy ustawić jako "włosowe" o kolorze czarnym SPOT.
Każdy projekt, pojedynczej maski, należy umieścić w osobnym prostokącie, kwadracie. Niezależnym od pozostałych i od nich lekko oddalonym.
Projekty kalkomanii i masek można z powodzeniem umieszczać dla nas do wykonania na, jednej, wspólnej stronie programu "COREL DRAW".

Jak zaprojektować maskę dla koloru, którego brak w naszej ofercie kolorów SPOT

Projekt takiej maski nie musi być idealny w stosunku do krawędzi koloru. Ważne jednak by położona za pomocą tej maski farba, wypełniła wszystkie, pozostawione dla niej powierzchnie w projekcie kalkomanii, oraz by obrys koloru nie wychodził poza jaj kształt.
Efekt końcowy malowania od takiej maski i potem położenia na to kalkomanii obrazuje załączona grafika.